FANDOM


Admiral BelowArkArtifacts
ArtificierBuhpuDaranimaru Goryo
EnchuEnvoyFutaro Mitani
Ghost Hand-StrikeGinji SugakiyaHades
Hanao EbisuHarumi BusujimaImai
Inoue RieIsabiJabin
Jiro KusanoJulioKenji Satou
Magic LawMickMitsuru "Mitch" Midorikawa
Muhyo & Roji's Bureau of Supernatural InvestigationMuhyo and Roji's Bureau of Supernatural Investigation WikiNana Takenouchi
Page KlausPakeroPanza
Q-laRie InoueRie and Taeko
Rio KurotoriSeven-Faced DogTaeko Okazaki
TeekiToru MuhyoUmekichi Sasanoha
Yoichi HimukaiYu AbikoYuuri
File:4-08-874001-7.jpgFile:67776296soi.jpgFile:A8c.jpg
File:Biko.pngFile:Bikohatless.pngFile:Bikowork.png
File:Busujima.jpgFile:Ebisu.jpgFile:Ebisu.png
File:Enchu.jpgFile:Example.jpgFile:Favicon.ico
File:Feature.pngFile:Forum new.gifFile:Ginji.jpg
File:Goryo.JPGFile:Goryo.pngFile:Inoue Rie.png
File:Isabi.pngFile:Isabihealing.pngFile:Klaus.jpg
File:Mick.pngFile:Mitch.pngFile:Mitch aggravated.jpg
File:Mitch arrests.jpgFile:Mitch farewell.jpgFile:Mitch rescues.jpg
File:Muhyo.pngFile:Muhyo vol 1.jpgFile:Nana.png
File:Panza.jpgFile:Placeholder item.pngFile:Placeholder location.png
File:Placeholder other.pngFile:Placeholder person.pngFile:Rie.png
File:Rie being consumed by Takeo.pngFile:Rie normal life.pngFile:Rie pushin Takeo Away.png
File:Rio main pic.jpgFile:Roji.pngFile:Sample.jpg
File:Sanpu.jpgFile:Sevenfaceddog.pngFile:Steel magic soldiers.png
File:Stonehenge.jpgFile:Syntony.pngFile:Taeko.png
File:Taekoghost.pngFile:Uchapter 125.001.jpgFile:Uchapter 125.013.jpg
File:Umekichi.jpgFile:Wiki.pngFile:Wikis in Plain English
File:Yoichi.pngFile:Yuuri's true form.jpgFile:Yuuri norm.jpg